Eettiset ohjeet


 

   1.    Terapeuttisella energiaparantajalla on vaitiolovelvollisuus koskien kaikkia asiakkaidensa tietoja, eikä hän saa luovuttaa mitään tietoja asiakkaastaan ilman tämän suostumusta.

 

   2.    Asiakasta koskevat dokumentit tulee säilyttää sivullisten ulottumattomissa.

 

   3.    Terapeuttisen energiaparantajan tulee pitää ammattitaitoaan yllä sekä huolehtia omasta fyysisestä ja psyykkisestä kunnostaan, jotta hän kykenee toimimaan hoitotilanteessa parhaan tietonsa ja taitonsa mukaan.

 

   4.   Terapeuttisen energiaparantajan tulee kunnioittaa myös muuta hoito- ja terveydenhuoltoalan ammattitaitoa ja ohjata asiakas tarpeen vaatiessa sen pariin. Terapeuttisen energiaparantajan tulisi tehdä yhteistyötä muiden asiakasta hoitavien tahojen kanssa silloin, kun se palvelee asiakkaan etua.

 

   5.    Terapeuttisen energiaparantajan ei tule antaa asiakkaan elämänkatsomuksen, rodun, poliittisen näkemyksen tai yhteiskunnallisen aseman vaikuttaa suhtautumiseensa asiakkaaseen. Hän ei myöskään saa käyttää asemaansa väärin esimerkiksi rajoittamalla  asiakkaan itsemääräämisoikeutta.

 

   6.    Energiaparannuksessa asiakkaan etu on aina ensisijalla ja terapeuttisen energiaparantajan tulee kohdata asiakas kokonaisvaltaisesti. Hoito tulee toteuttaa asiakkaan valmiuksia ja rajoja kunnioittaen.