Vahvistuminen ja eheytyminen

 


Joskus ihminen tarvitsee ulkopuolista apua eheytyäkseen. Kipeän kokemuksen kohdanneella ihmisellä on usein tarve tulla nähdyksi ja jakaa kokemuksensa toisen ihmisen kanssa.  Terapeuttinen energiaparantaja voi toimia prosessissa arvokkaana kanssakulkijana.

Terapeuttisessa energiaparannuksessa pyritään löytämään kehon ja mielen epätasapainoon johtaneet syyt ja tukemaan eheytymistä. Tarkoituksena on korvata haitallisia käyttäytymismalleja terveemmillä. Kun kyseessä on traumaattinen kokemus, ihmisellä on taipumus torjua tapahtuma tietoisuudestaan niin kauan, että hän on kyllin vahva kohtaamaan ja käsittelemään siihen liittyviä tuskallisia tunteita. Kehon energian eheytyminen ja vapautuminen voi tuoda esiin näitä tunteita. Tunteiden kohtaaminen turvallisessa ympäristössä auttaa niitä muuntumaan, jolloin kipeä kokemus yhdistyy osaksi elämänhistoriaa.

Patoutumien avaus voi kestää yhden tai useampia hoitokertoja. On tärkeää, että kokemuksen työstäminen tapahtuu askel kerrallaan niin, ettei se ylitä ihmisen käsittelykapasiteettia. Haasteiden kohtaamisen, käsittelyn ja eheytymisen myötä kypsymme ihmisinä ja kykymme ymmärtää ihmisyyttä ja elämää kasvaa.

Kehoamme suojaavaa energiakenttää voidaan vahvistaa elämäntavoilla, joihin kuuluvat muun muassa riittävän monipuolinen ravinto, liikunta, lepo ja raitis ilma.